:::: MENU ::::

Έρευνα από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν/μιου Πατρών για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ενοποίησης της νομοθεσίας

Στη χώρα μας η πρόσβαση στη νομοθεσία είναι συχνά μια πολύπλοκη διαδικασία λόγω της πολυνομίας και των συχνών τροποποιήσεων των νομοθετικών κειμένων. Εάν κανείς θελήσει να βρει την ισχύουσα έκδοση ενός νόμου, χρειάζεται να εντοπίσει όλες τις τροποποιήσεις του που έχουν ψηφιστεί και να τις εφαρμόσει σειριακά στο αρχικό κείμενο του νόμου. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως ενοποίηση (consolidation) και είναι ιδιαίτερα απαιτητική διανοητικά για τον αναγνώστη, ο οποίος συχνά δεν μπορεί να είναι βέβαιος αν έχει παραλείψει κάποια τροποποίηση. Υπάρχουν, βέβαια, νομικές βάσεις που προσφέρουν πρόσβαση στο ενοποιημένο κείμενο των νομοθετημάτων, αλλά συνήθως απαιτούν συνδρομή. Αποσπασματικά, μπορεί να βρει κανείς ενοποιημένα νομικά κείμενα σε ιστοσελίδες υπουργείων και άλλων φορέων.

Τροποποιήσεις στοιχείων νόμων

Τροποποιήσεις στοιχείων νόμων

Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι ο στόχος έρευνας που πραγματοποιείται στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν/μιου Πατρών από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Κωνσταντίνο Πλέσσα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ιωάννη Γαροφαλάκη και του μεταδιδακτορικού ερευνητή Αθανάσιου Πλέσσα. Στα πλαίσια της έρευνας έχει υλοποιηθεί ένα ημι-αυτοματοποιημένο σύστημα για τoν εντοπισμό, την ανάλυση και την εφαρμογή των τροποποιήσεων στα κείμενα των νόμων. Η προσέγγιση στην οποία βασίστηκε ονομάζεται ταίριασμα προτύπου (pattern matching) με τη χρήση κανονικών εκφράσεων (regular expressions). Καθώς η νομική γλώσσα είναι σχετικά δομημένη, μπορούν να εντοπιστούν επαναλαμβανόμενα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη δομή των νομοθετικών κειμένων και τις τροποποιήσεις (π.χ. μετά από κάθε άρθρο υπάρχει το νούμερό του και προαιρετικά ο τίτλος του, ενώ στην περίπτωση των αντικαταστάσεων χρησιμοποιείται κάποιο ρήμα που δηλώνει αντικατάσταση ακολουθούμενο από κείμενο σε εισαγωγικά). Οι ερευνητές έχουν μοντελοποιήσει τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας με τη μορφή προτύπων, η παρουσία των οποίων αναζητείται στα κείμενα των νόμων. Το σύστημα, που ονομάζεται OpenlawsGR, έχει αναπτυχθεί με τεχνολογίες ανοικτού κώδικα και υλοποιεί τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταφόρτωση των PDF αρχείων από τα τεύχη Α’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με το σύνολο των νόμων.
 2. Μετατροπή των PDF αρχείων σε απλό κείμενο.
 3. Διαχωρισμός νόμων από άλλα νομοθετήματα (π.χ. Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις).
 4. Προεπεξεργασία κειμένου για τη διόρθωση σφαλμάτων που υπεισέρχονται στα προηγούμενα βήματα.
 5. Δομική ανάλυση νόμων. Σε αυτό το βήμα αναγνωρίζονται τα δομικά στοιχεία των νόμων, όπως άρθρα, παράγραφοι κ.λπ.
 6. Έλεγχος εγκυρότητας και χειροκίνητες διορθώσεις. Συχνά, λάθη στο κείμενο των νόμων (π.χ. ορθογραφικά, συντακτικά, μη συμμόρφωση με τους κανόνες σύνταξης νομοθεσίας) έχουν ως αποτέλεσμα σφάλματα στη δομική ανάλυση των νόμων. Σε αυτό το βήμα εντοπίζονται αυτές οι περιπτώσεις και διορθώνονται χειροκίνητα.
 7. Εντοπισμός, ανάλυση και εφαρμογή των τροποποιήσεων που έχει υποστεί κάθε νόμος στο κείμενό του.
 8. Αποθήκευση των διαφορετικών εκδόσεων κάθε νόμου σε ένα αποθετήριο στο σύστημα ελέγχου αναθεωρήσεων Github.

Κατά την ανάπτυξη του συστήματος υπήρξε ανάγκη να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα της νομοθετικής διαδικασίας που ακολουθείται στη χώρα μας: απουσία API ή Web Service για τη μεταφόρτωση της νομοθεσίας, αρχεία σε μη μηχανικώς αναγνώσιμο μορφότυπο, απουσία χρήσης προτύπων (π.χ. XML πρότυπα), συντακτικά λάθη στα κείμενα και μη συμμόρφωση με τους κανόνες σύνταξης νόμων της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) κ.α. Οι δυσκολίες αυτές καθιστούν πρακτικά αδύνατη την υλοποίηση ενός πλήρους αυτοματοποιημένου συστήματος, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ανθρώπινη παρέμβαση στο βήμα 5, καθώς όλα τα υπόλοιπα βήματα είναι πλήρως αυτοματοποιημένα.

Μια πιλοτική εφαρμογή για 320 νόμους από το 2004 έως το 2015 είναι διαθέσιμη στο αποθετήριο https://github.com/OpenLawsGR/greek_laws_alpha. Εκεί, ο χρήστης μπορεί να δει την ισχύουσα έκδοση για κάθε νόμο, να πλοηγηθεί στις προηγούμενες εκδόσεις του και να δει οπτικά τις αλλαγές που έχει επιφέρει κάθε τροποποίηση. Ο κώδικας του συστήματος (σε γλώσσα Python) διανέμεται ελεύθερα από το αποθετήριο https://github.com/OpenLawsGR/greek_laws_consolidation_code.

Ιστορικό τροποποιήσεων Ν. 3528/2007

Ιστορικό τροποποιήσεων Ν. 3528/2007

Οπτική παρουσίαση τροποποίησης

Οπτική παρουσίαση τροποποίησης

Η έρευνα έχει ήδη οδηγήσει σε τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Αυτή την περίοδο οι προσπάθειες κατευθύνονται στη βελτίωση του συστήματος για τη διόρθωση προβλημάτων και σφαλμάτων, ώστε σύντομα να διανεμηθεί μια παραγωγική έκδοσή του. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς στο blog του project.


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας

EMW logo 2014

Η εβδομάδα 16-22 Σεπτεμβρίου ήταν η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (European Mobility Week), ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί από το 2002 και αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Φέτος, το σλόγκαν ήταν «οι δρόμοι μας, η επιλογή μας» (our streets, our choice) εστιάζοντας στη διασύνδεση της αστικής μετακίνησης και της ποιότητας ζωής καθώς και στο πως μπορούμε να διευκολύνθει η συνύπαρξη των ΜΜΜ, των πεζών, των ποδηλάτων και των οχημάτων.

Δυστυχώς, για ακόμα μια χρονιά ο Δήμος Ήλιδας δε συμμετείχε σε αυτόν το θεσμό, ενώ προβλήματα που αφορούν την κινητικότητα υπάρχουν. Το γεγονός της πρόσφατης αλλαγής της δημοτικής αρχής δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία, καθώς και σε άλλους δήμους όπως ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης όπου συνέβη το ίδιο οργανώθηκαν τουλάχιστον κάποιες στοιχειώδεις δράσεις. Αν δεν κάνω λάθος ούτε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης είδαμε κάποια σχετική πρωτοβουλία.

Ας μην ξεχνάμε πως στο δήμο δραστηριοποιείται και η ομάδα «Φίλοι Ποδηλάτου Ήλιδας» που φαντάζομαι πως τα μέλη της με χαρά θα βοηθούσαν ενεργά την οργάνωση και προετοιμασία κάποιων δράσεων. Μένει να δούμε στο μέλλον αν ζητήματα όπως η προώθηση του ποδηλάτου, η κινητικότητα πεζών και ΑΜΕΑ και η βιώσιμη αξιοποίηση του δημόσιου χώρου είναι τελικά στην ατζέντα της δημοτικής αρχής.

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό:

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής ΔημοκρατίαςΈνας άλλος ευρωπαϊκός θεσμός που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 13-19 Οκτωβρίου είναι η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας» (European Local Democracy Week). Σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σπουδαιότητα της συμμετοχικής δημοκρατίας και η προώθηση της συμμετοχής τους σε τοπικό επίπεδο. Η φετινή θεματική είναι αφιερωμένη στη συμμετοχική δημοκρατία με σλόγκαν «Συμμετοχική Δημοκρατία: μοιράζομαι, προτείνω, αποφασίζω».

Μέχρι στιγμής ούτε σε αυτόν το θεσμό έχει ανακοινωθεί κάποια συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας. Ας ελπίσουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα γίνει κάποια ουσιαστική προσπάθεια προώθησης της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, με αφορμή την Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό στην επίσημη ιστοσελίδα του.


Πλατεία Καζαντζάκη, Αμαλιάδα

Άποψη της πλατείας από το κέντρο της

Άποψη της πλατείας από το κέντρο της

Κανένα από τα 6 παγκάκια της πλατείας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που δημιουργήθηκε

Κανένα από τα 6 παγκάκια της πλατείας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που κατασκευάστηκε

Σχεδόν όλοι οι φανοστάτες είναι σπασμένοι

Σχεδόν όλοι οι φανοστάτες είναι σπασμένοι

Οι ζαρντινιέρες της πλατείας είναι κατεστραμμένες

Οι ζαρντινιέρες της πλατείας είναι κατεστραμμένες

Τούβλα από το πλακόστρωτο τμήμα της πλατείας πεταμένα

Τούβλα από το πλακόστρωτο τμήμα της πλατείας πεταμένα

Τα χορτάρια αρχίζουν να θυμίζουν κάτι από ζούγκλα

Τα χορτάρια αρχίζουν να θυμίζουν κάτι από ζούγκλα

Το γειτονικό αλσύλλιο φαίνεται απροσπέλαστο

Το γειτονικό αλσύλλιο φαίνεται απροσπέλαστο

Τα παιδιά θα δυσκολευτούν να κάνουν κούνια εδώ

Τα παιδιά θα δυσκολευτούν να κάνουν κούνια εδώ

Continue Reading


Τα προγράμματα των υποψηφίων Δήμου Ήλιδας

Τη Δευτέρα 12/05 προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους υποψήφιους συνδυασμούς για το Δήμο Ήλιδας, μέσω των διαθέσιμων διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας, για να τους ζητήσω τα προγράμματά τους σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να τα αναρτήσω συγκεντρωτικά, πιστεύοντας ότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τους δημότες να τα μελετήσουν και να τα συγκρίνουν.

Στο συνδυασμό «Ανεξαρτησία» του κ. Διαμαντόπουλου έστειλα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στη σελίδα Επικοινωνία του ιστοτόπου του, αλλά δεν έχω λάβει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση. Ενημέρωση (16/05 07:00): παρότι δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμα μαζί μου είδα πως ανέβηκαν οι προτάσεις σε site και facebook, οπότε τις προσθέτω εδώ.

1

2

Με το συνδυασμό «Αριστερά στην Ήλιδα» του κ. Σμέρου προσπάθησα να επικοινωνήσω μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχει στον ιστότοπό του, αλλά δεν έχω λάβει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση.

Με το συνδυασμό «Ήλιδα Νέα Εποχή» του κ. Λυμπέρη επικοινώνησα στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα του στο Facebook, καθώς δεν μπόρεσα να βρω άλλο τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μετά από απάντηση του διαχειριστή της σελίδας το πρόγραμμα του συνδυασμού παρατίθεται:

Με το συνδυασμό «Ήλιδα Νέα Μέρα» του κ. Χριστoδουλόπουλου επικοινώνησα στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα του στο Facebook, καθώς δεν μπόρεσα να βρω άλλο τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αλλά δεν έχω λάβει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση.

Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση» του κ. Κολόσακα δεν έχει ηλεκτρονική παρουσία. Επικοινώνησα με την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στον ιστότοπο της Λαϊκής Συσπείρωσης Ηλείας και ζήτησα να μεταφέρουν το αίτημά μου στην παράταξη του κ. Κολόσακα, αλλά δεν έχω λάβει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση.

Εννοείται πως εφόσον μου σταλούν τα προγράμματα και από τις υπόλοιπες παρατάξεις θα τα αναρτήσω εδώ!


Η διαδικτυακή παρουσία των υποψηφίων Δήμου Ήλιδας

Μερικές μόνο μέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η διαδικτυακή παρουσία των υποψηφίων παρατάξεων. Κατά τη γνώμη μου, από μια τέτοια καταγραφή προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την οπτική της κάθε παράταξης που διεκδικεί τη διοίκηση του Δήμου για ψηφιακά ζητήματα, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ανοιχτό λογισμικό και η αλληλεπίδραση με τους πολίτες μέσω των social media. Οι παρατάξεις αναφέρονται με αλφαβητική σειρά για αποφυγή παρεξηγήσεων 🙂

 • Η παράταξη «Ανεξαρτησία» του κ. Διαμαντόπουλου έχει website για την υλοποίηση του οποίου έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα WordPress. Απ’ ότι φαίνεται, ο ιστότοπος δε δεικτοδοτείται από τη μηχανή αναζήτησησς Google, επομένως δεν είναι εφικτό να βρεθεί με αναζήτηση σε αυτή. Η παράταξη διαθέτει community page στο facebook, στην οποία δεν επιτρέπεται η ανάρτηση περιεχομένου στους επισκέπτες, αλλά επιτρέπεται ο σχολιασμός στο περιεχόμενο που ανεβάζει ο διαχειριστής. Επίσης, η «Ανεξαρτησία» διαθέτει λογαριασμό στο Youtube, στον οποίο όμως έχει ανέβει μόνο ένα βίντεο, για το οποίο αναφέρεται ότι εμπίπτει σε πνευματικά δικαιώματα. Τέλος, υπάρχει και λογαριασμός στο twitter, ο οποίος όμως έχει 0 followers και απλά αναδημοσιεύει τις αναρτήσεις που γίνονται στο facebook.
 • Η παράταξη «Αριστερά στην Ήλιδα» του κ. Σμέρου έχει website για την υλοποίηση του οποίου έχει επίσης χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ανοιχτού κώδικα WordPress. Στα άρθρα που ανεβαίνουν επιτρέπεται ο σχολιασμός. Το περιεχόμενό του διατίθεται για αναδημοσίευση με άδεια Creative Commons «Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση 3.0«. Και εδώ υπάρχει θέμα με την αναζήτηση, καθώς ο ιστότοπος δε μπορεί να βρεθεί από τη μηχανή αναζήτησης της Google. Η παράταξη δεν έχει σελίδα στο facebook, ωστόσο ο κ. Σμέρος έχει προσωπικό προφίλ.
 • Η παράταξη «Ήλιδα Νέα Εποχή» του κ. Λυμπέρη έχει website που φιλοξενείται από την υπηρεσία δημιουργίας ιστολογίων Blogger της Google. Επίσης, διαθέτει community page στο facebook, στην οποία δεν επιτρέπεται η ανάρτηση περιεχομένου στους επισκέπτες, αλλά επιτρέπεται ο σχολιασμός στο περιεχόμενο που ανεβάζει ο διαχειριστής.
 • Η παράταξη «Ήλιδα Νέα Μέρα» του κ. Χριστοδουλόπουλου δε φαίνεται να διαθέτει website. Διαθέτει community page στο facebook, στην οποία δεν επιτρέπεται η ανάρτηση περιεχομένου στους επισκέπτες, αλλά επιτρέπεται ο σχολιασμός στο περιεχόμενο που ανεβάζει ο διαχειριστής.
 • Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» του κ. Κολόσακα δε φαίνεται να έχει διαδικτυακή παρουσία, καθώς δεν μπόρεσα να βρω κάποιον ιστότοπο ή κάποιον λογαριασμό στα social media.

Πιστεύω δεν έχω κάνει κάποιο λάθος ή παράλειψη. Αν κάποιος ενδιαφερόμενος διαπιστώσει κάποια ανακρίβεια ας επικοινωνήσει μαζί μου για να τη διορθώσω.

 


Πόθεν έσχες αιρετών Ήλιδας

Σε προηγούμενη ανάρτηση περιέγραφα πως για την πλειοψηφία των αιρετών του Δήμου Ήλιδας δεν έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου η δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Αν και ο Δήμος δεν έχει ακόμα απαντήσει στο επίσημο και πρωτοκολλημένο ερώτημά μου σχετικά με το που έχουν αναρτηθεί οι δηλώσεις αυτές, παρατήρησα ότι στις 14 Μαρτίου 2014 αναρτήθηκαν οι δηλώσεις του δημάρχου κ. Λυμπέρη για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Μπορεί να τις βρει κανείς στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.dimosilidas.gr/index.php/component/search/?searchword=%CF%80%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CE%BD&searchphrase=all&Itemid=754

Χαίρομαι που ο θόρυβος που δημιουργήθηκε ώθησε το Δήμο να δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις, κάνοντας ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τη διαφάνεια στη λειτουργία του. Ελπίζω να συμβεί το ίδιο και για τους υπόλοιπους αιρετούς που ορίζει ο νόμος (αντιδήμαρχοι, μέλη οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής).


Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία 2014

Ποδηλατοπορεία 2014

11 Μαϊου
7η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία
5:00, απόγευμα
Πεδίον του Άρεως, Άγαλμα Κωνσταντίνου

Οι Δήμαρχοι αλλάζουν – Οι Διεκδικήσεις μένουν

Για έβδομη χρονιά, ποδηλάτες από δεκάδες πόλεις σε όλη την Eλλάδα, στις 11 Μαίου στις 5:00 το απόγευμα, θα ξεχυθούν στους δρόμους διεκδικώντας την προώθηση του ποδηλάτου και τον περιορισμό του ΙΧ αυτοκινήτου. Φέτος η ποδηλατοπορεία συμπίπτει τυχαία με την προεκλογική περίοδο, χωρίς να ταυτίζεται με αυτήν. Είναι γνωστό άλλωστε πως εδώ και πολλά χρόνια γινόμαστε μάρτυρες του ίδιου σεναρίου: Προεκλογικές εξαγγελίες για το ποδήλατο και μετεκλογικές παραπομπές στις καλένδες ή αντικατάστασή τους από έργα βιτρίνας. Εμείς παρόλ’ αυτά παραμένουμε απτόητοι και συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα: Ποδηλατικές υποδομές, συνδυασμένη μετακίνηση σε συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οδική ασφάλεια και αξιοπρέπεια στη μετακίνηση ποδηλατών και πεζών.

Ραντεβού την Κυριακή 11 Μαϊου

Ποδηλάτ-ισσ-ες

http://www.podilates.gr/node/35876


Ο ιστότοπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας αγνοείται!

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας εμφανίζεται μέχρι πρόσφατα να χρησιμοποιεί ως διεύθυνση για την ιστοσελίδα του την http://www.arxaiaolympia.gov.gr . Εδώ και κάποιες μέρες (έπεσε στην αντίληψή μου στις 15/02) η παραπάνω διεύθυνση φαίνεται να μην οδηγεί πουθενά.

Page not found

Το νεότερο screenshot που μπόρεσα να βρώ από τον ιστότοπο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε κάποια από τις υπηρεσίες που αποθηκεύουν web archives είναι από τις 6/11/2013:

website screenshot

Κάνοντας αναζήτηση στο μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το domain name είναι πλέον διαθέσιμο υπό περιορισμούς. Οι περιορισμοί (σύμφωνα με τον κανονισμό εκχώρησης ονομάτων χώρου) αφορούν  την εκχώρηση των ονομάτων με κατάληξη .gov.gr μόνο σε κυβερνητικούς οργανισμούς. Επιπλέον, επειδή το domain name περιλαμβάνει γεωγραφικό προσδιορισμό που αντιστοιχεί σε όνομα Καλλικρατικού δήμου, δεν υπάρχει κίνδυνος να καταχωρηθεί από κάποιον τρίτο, πέρα από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Whois info

Εντούτοις, φαίνεται ότι το domain name που χρησιμοποιεί ο Δήμος έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί. Πιο απλά, ένας Δήμος στο όρια του οποίου βρίσκεται ένα από τα πιο τουριστικά αξιοθέατα παγκοσμίως, δεν έχει αυτή τη στιγμή website (δεν ξέρω αν θα έκανε διαφορά, μιας και το παλιό website δε νομίζω πως ήταν πολυγλωσσικό, ούτε περιείχε ενημερωμένες πληροφορίες)!

Με την ευκαιρία, με μια μικρή έρευνα στο πρόγραμμα Διαύγεια, βρίσκει κανείς δύο αποφάσεις με ΑΔΑ 4ΑΣΔΩΨ5-ΞΥΞ και ΒΕΝΤΩΨ5-ΣΘΧ που αφορούν απ’ ευθείας αναθέσεις στην εταιρεία DYNACOMP ΑΕΒΕ για την ανανέωση των domain names www.ancientolympia.net και www.ancientolympia.info . Η πρώτη απόφαση αφορά ανανέωση για 1 έτος (από 27/04/2011 έως 27/04/2012) με κόστος 245 € πλέον Φ.Π.Α., ενώ η δεύτερη απόφαση ανανέωση για 5 έτη με κόστος 492 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 400 €) και έχει ημερομηνία 29/04/2013. Δεν μπόρεσα να βρω απόφαση για την ανανέωση το διάστημα από 04/2012 έως 04/2013, οπότε οι λογικές εξηγήσεις θα μπορούσαν να είναι είτε πως δεν έγινε ανανέωση (πράγμα απίθανο) είτε η απόφαση δεν ανέβηκε στη Διαύγεια ποτέ.

Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι πως στις αποφάσεις αυτές τα domain names αναφέρονται ως επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου, αν και δεν έχουν περιεχόμενο ούτε δεικτοδοτούνται από κάποια μηχανή αναζήτησης. Εν πάση περιπτώση, δεν είναι παράλογο να έχει καταχωρήσει ο Δήμος τα domain names για μελλοντική χρήση. Το περίεργο είναι πως για ανανέωση έξι ετών ξόδεψε 645 €. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι το κόστος ανανέωσης ανά έτος για domain names με κατάληξη .net και .info είναι περίπου 8 €. Επομένως, κανονικά μια τέτοια ανανέωση θα έπρεπε να κοστίζει περίπου 100 €. Εδώ υπάρχει μια διαφορά μεγαλύτερη από 500 €.

Όχι ότι σε βάθος εξαετίας είναι κανένα μεγάλο ποσό, αλλά αναρωτιέμαι αν δεν ήταν δημόσιο χρήμα και τα έβαζαν από την τσέπη τους θα τα έδιναν τόσο εύκολα;


Δήμος Ήλιδας: η απαξίωση της συμμετοχής των πολιτών

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης (νόμος 3852/2010), με το οποίο έγιναν αλλαγές στη διοικητική διαίρεση της χώρας, μπορεί να δημιούργησε σημαντικές αντιδράσεις αλλά ταυτόχρονα εισήγαγε κάποιες αξιοσημείωτες καινοτομίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών. Συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει τα εξής:

 1. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 67 του νόμου, μπορεί να εκδοθεί πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Πράγματι, αυτός ο πρότυπος κανονισμός εκδόθηκε σε ΦΕΚ και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις ψηφίστηκε από τα δημοτικά συμβούλια ως ο κανονισμός λειτουργίας τους. Ο κανονισμός αυτός αναφέρει (άρθρο 5, παρ. 6): «Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ’ αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη». Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στου πολίτες να κάνουν επίσημες παρεμβάσεις για θέματα αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο είναι υποχρεωμένο να τα συζητήσει.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 77, στους δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης. Ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.
 3. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 61, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Δυστυχώς, με μια σύντομη έρευνα μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι ο Δήμος Ήλιδας (όπως και σχεδόν όλοι οι δήμοι του νομού Ηλείας) έχει απαξιώσει πλήρως και τις τρεις καινοτομίες του παρουσιάστηκαν, απαξιώνοντας ταυτόχρονα εκτός από τους θεσμούς και τους ίδιους τους δημότες τους. Ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Προτάσεις Δημοτών

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας στον κανονισμό λειτουργίας του που έχει εγκρίνει, έχει ενσωματώσει (άρθρο 5, παρ. 6) τη διάταξη του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας για την υποχρεωτική συζήτηση προτάσεων που κατατίθενται από τους πολίτες με 25 υπογραφές. Δυστυχώς, όπως έχει παρουσιαστεί ξανά σε προηγούμενη ανάρτησή μου, σε 4 περιπτώσεις που το Δίκτυο Αφύπνισης Πολιτών κατέθεσε θέματα προς συζήτηση μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές, τα θέματα αυτά δεν είχαν συζητηθεί μήνες μετά την κατάθεσή τους. Απ΄ότι γνωρίζω, τελικά δε συζητήθηκαν ποτέ. Με άλλα λόγια το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας όχι μόνο αρνήθηκε να εφαρμόσει το νόμο, αλλά αγνόησε επειδικτικά τους πολίτες, στέλνοντας το μήνυμα πως στο μοντέλο αυτοδιοίκησης που ακολουθείται η συμμετοχή των πολιτών δεν έχει θέση. Ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση έχει και η παρέμβαση του Συνήγορου του πολίτη, σύμφωνα με τον οποίο τα θέματα που κατατέθηκαν θα έπρεπε να συζητηθούν. Τελικά, ακόμα και μετά από αυτή την παρέμβαση τα θέματα δε συζητήθηκαν.

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Μετά από τις τρεις ψηφοφορίες του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν κανένας υποψήφιος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα 2/3 για να εκλεγεί στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη. Οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν κατάφεραν (ήθελαν άραγε;) να καταλήξουν σε πρόσωπο κοινής αποδοχής, ακυρώνοντας έτσι ένα θεσμό που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της επίλυσης προβλημάτων των δημοτών και που στους λίγους δήμους που έχει λειτουργήσει έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το Δήμο Αθηναίων, στην έκθεση του Συμπαραστάτη του οποίου αναφέρεται πως για το 2012 ένα ποσοστό περίπου 60% των διαμεσολαβήσεων κατέληξαν σε επίλυση υπέρ των δημοτών και των επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι πως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν εκλέχθηκε σε κανένα δήμο της Ηλείας με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων.

Ένα πολύ σύντομο ιστορικό για τη διαδικασία και για τις αντιδράσεις που πρέκυψαν για τον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://iliatora.gr/news_details.php?id=4194

Οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι ΑΔΣ 55-2011, ΑΔΣ 81-2011 και ΑΔΣ 330-2011.

Δημοσιοποίηση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

 Όπως ρητά δηλώνεται στο Πρόγραμμα Καλλικράτης ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης, η οποία δημοσιεύεται για λόγους διαφάνειας στον ιστότοπο του Δήμου. Με μια αναζήτηση τόσο στο νέο ιστότοπο του Δήμου Ήλιδας, όσο και στον παλιό ιστότοπο του Δήμου Αμαλιάδας, μπόρεσα να βρώ μόνο τις δηλώσεις του Δημάρχου για το 2010 και του κ. Χριστόπουλου (μέλος της οικονομικής επιτροπής) για το 2010 και το 2013. Πέραν αυτών, ουδέν.

Μετά από ερώτησή μου μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου του Δήμου Ήλιδας, ενημερώθηκα από το τμήμα πληροφορικής πως «όσες δηλώσεις πόθεν έσχες έχουν προσκομιστεί στο Γραφείο Πληροφορικής αναρτούνται στην κατηγορία της ιστοσελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ>ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ«. Εκεί βρήκα μόνο τη δήλωση του κ. Χριστόπουλου για το 2013. Το ερώτημά μου μεταφέρθηκε στο γραφείο του Δημάρχου και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 48315/31.12.2013. Ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση, αλλά δεν έχει περάσει και η προθεσμία των 50 ημερών (εκπνέει στις 20/2) που έχει ο Δήμος για να μου απαντήσει σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3230/2004. Μόλις λάβω την απάντηση θα την αναρτήσω.

Είναι κρίμα που ακόμα και αυτά τα λίγα εργαλεία που έχουν θεσμοθετηθεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για τη συμμετοχή των πολιτών, την εξυπηρέτησή τους και τη διαφάνεια, δεν αξιοποιούνται κατάλληλα. Σαφώς και εμείς οι δημότες δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών,  αφού ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα – με ελάχιστες εξαιρέσεις – τον αποκλεισμό μας από τα κοινά.


Ξύπνα!

Μια νότα αισοδοξίας από το βίντεο – ταινία μικρού μήκους «Ξύπνα» του Κώστα Καρύδα που βραβεύθηκε στο φεστιβάλ Mofilm στο Λονδίνο. Ας ξυπνήσουμε!


Σελίδες:1234567